Beredskabsplan

Beredskabsplan

Beredskabsplan ved heste/maskinulykker


 1. Stands ulykken
 2. Afskærm tilskadekomne - så tilstanden ikke forværres.
 3. Få en anden til at tage sig af hesten/stoppe maskinen.
 4. Bliv ved tilskadekomne og vurder dennes tilstand.
 5. Ring 112 ved den mindste tvivl.
 6. Beskriv ulykken og tilskadekomnes tilstand - oplys adressen: Tarupgårdsvej 3, 5210 Odense NV
 7. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp til stedet.
 8.  Hvis ambulancen er på vej, placer en person ved den port de skal køre ind ad for at vise vej til den tilskadekomne.


Ved mindre skader kan der rekvireres kørsel med Falck på telefonnr.: 70 10 20 30.

Oplys da medlemsnummer: 15033166

Beredskabsplan ved brand


 1. Uanset brandens omfang ring 112
 2. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp til stedet.
 3. Branden begrænses ved at lukke branddøre.
 4. Bekæmp branden med det udstyr vi har - Se oversigt brandslukningsudstyr her
 5. Børn under 16 år samles på parkeringspladsen. de må under ingen omstændigheder deltage i brandslukningen.
 6. Heste evakueres til ridebane og/eller folde eller eventuelt i hal 2.