Beredskabsplan

Beredskabsplan

I tilfælde af heste- og maskinulykker


 1. Stands ulykken
 2. Afskærm tilskadekomne - så tilstanden ikke forværres.
 3. Få en anden til at tage sig af hesten/stoppe maskinen.
 4. Bliv ved tilskadekomne og vurder dennes tilstand.
 5. Ring 112 ved den mindste tvivl.
 6. Beskriv ulykken og tilskadekomnes tilstand - oplys adressen: Tarupgårdsvej 3, 5210 Odense NV
 7. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp til stedet.
 8.  Hvis ambulancen er på vej, placer en person ved den port de skal køre ind ad for at vise vej til den tilskadekomne.


Ved mindre skader kan du rekvirere kørsel med Falck
på telefon: 70 10 20 30. Oplys medlemsnummer: 15 03 31 66

I tilfælde af brand


 1. Uanset brandens omfang, ring 112
 2. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp til stedet
 3. Begræns branden ved at lukke branddøre
 4. Bekæmp branden med det udstyr, vi har - Se oversigt    brandslukningsudstyr her
 5. Børn under 16 år samles på parkeringspladsen. De må under ingen omstændigheder deltage i brandslukningen
 6. Evakuer alle heste til ridebane og/eller folde eller hal 2.