Bestyrelsen

Bestyrelse

Bestyrelsen på Fyens Rideklub består af et forretningsudvalg samt formænd fra de forskellige udvalg.

Se organisationsdiagram her

Bestyrelsens forretningsorden kan se her


Bestyrelse pr. 17/6-2019:

Forretningsudvalg:

Formand

Charlotte Borg Beck

Tlf.: 29 27 81 19

Mail: fu@fyensrideklub.dk

Funktioner:

- Tegner klubben udadtil

- Koordinerer samarbejdet ml de forskellige udvalg samt indkalder til såvel bestyrelsesmøder som møder i Forretningsudvalget.

- Ansvarlig for beriderelever

Udvalgsformænd:

Sponsorudvalg


Tlf:

Næstformand:

Malene Petersen

Tlf.:

Mail: fu@fyensrideklub.dk

Funktioner:

- Indtræder om fornødent i formandens stol.

- Deltager deslige i koordinering mellem de forskellige udvalg.

 

Sportsudvalg

Astrid Schou Gjaldbæk

Kasserer:

Andrea Skyggebjerg

Tlf.: 40 34 44 55

Mail: fu@fyensrideklub.dk

Funktioner:

- Fører i samarbejde med klubbens administrative medarbejder klubbens hovedregnskab, der kontrolleres i forretningsudvalget og fremlægges for bestyrelsen. Regnskabsår fra 1/1 til 31/12.  

- Foranlediger at regnskabet revideres og status samt driftsregnskab underskrevet af klubbens revisorer inden den 1. febuar hvert år.

Juniorudvalg:

Bolette Hilbert Mortensen

Tlf.: 29790205

Sekretær:

Helle Buch Hansen

Tlf.:

Mail: fu@fyensrideklub.dk

Funktioner:

- Fører referater/forhandlings protokoller af bestyrelsesmøder og møder i forretningsudvalget.

 

Materialeudvalg:

Tlf

Cafeteriaudvalg


Tlf: 

Mail:

Beskrivelser af de forskellige udvalg samt udvalgenes øvrige medlermmer, kan ses her: kontakt>udvalg