Bestyrelsen

Fyens Rideklub

Tarupgårdsvej 3

5210 Odense NV

Tlf: 66 17 88 50

Mail: kontor@fyensrideklub.dk

Bestyrelse

Bestyrelsen på Fyens Rideklub består af et forretningsudvalg samt formænd fra de forskellige udvalg.

Se organisationsdiagram her

Bestyrelsens forretningsorden kan se her


Bestyrelse pr. 17/6-2019:

Forretningsudvalg:

Formand

Charlotte Borg Beck

Tlf.: 29 27 81 19

Mail: fu@fyensrideklub.dk

Funktioner:

- Tegner klubben udadtil

- Koordinerer samarbejdet ml de forskellige udvalg samt indkalder til såvel bestyrelsesmøder som møder i Forretningsudvalget.

- Ansvarlig for beriderelever

Udvalgsformænd:

Sponsorudvalg

Charlotte Nielsen

Tlf: 53 63 36 18

Næstformand:

Jim Søgaard

Tlf.: 30 91 00 21

Mail: fu@fyensrideklub.dk

Funktioner:

- Indtræder om fornødent i formandens stol.

- Deltager deslige i koordinering mellem de forskellige udvalg.

 

Sportsudvalg

Kamilla Thrane Bonnez

Mail: kamilla_trane_b@hotmail.com

Kasserer:

Andrea Skyggebjerg

Tlf.: 40 34 44 55

Mail: fu@fyensrideklub.dk

Funktioner:

- Fører i samarbejde med klubbens administrative medarbejder klubbens hovedregnskab, der kontrolleres i forretningsudvalget og fremlægges for bestyrelsen. Regnskabsår fra 1/1 til 31/12.  

- Foranlediger at regnskabet revideres og status samt driftsregnskab underskrevet af klubbens revisorer inden den 1. febuar hvert år.

Juniorudvalg:

Ditte Michelsen

Tlf.: 51 90 28 38

Sekretær:

Karsten Lade

Tlf.: 51 90 28 38

Mail: fu@fyensrideklub.dk

Funktioner:

- Fører referater/forhandlings protokoller af bestyrelsesmøder og møder i forretningsudvalget.

 

Materialeudvalg:

Dan Eriksen

Tlf:40 10 44 15

Cafeteriaudvalg

Anette Sunding

Tlf: 60 24 46 13

Mail: Anette.irene.sunding@gmail.com

Beskrivelser af de forskellige udvalg samt udvalgenes øvrige medlermmer, kan ses her: kontakt>udvalg

Fyens Rideklub       

Tarupgårdsvej 3

5210 Odense NV

Mail:kontor@fyensrideklub.dk

Tlf: 66 17 88 50

Telefontid torsdag kl.12-14